Екцел

Добијте процентуалну промену

Get Percent Change

Екцел формула: Добијте процентуалну променуОпшта формула | _+_ | Резиме

Да бисте израчунали процентуалну промену између две вредности у Екцелу, можете користити формулу која дели разлику између две вредности на „стару“ вредност. У приказаном примеру, Е6 садржи ову формулу:

=(new_value-old_value)/old_value

Када се форматира као проценат са нула децималних места, резултат је 7%.

Објашњење

Слиједећи редослијед операција, Екцел прво израчунава разлику између вриједности (стварна промјена у продаји), а затим тај резултат дијели с оригиналном или 'старом' вриједношћу како би се добила децимална вриједност -0,3435:

 
=(D6-C6)/C6

Напомена: морате форматирати резултат користећи формат процентуалног броја да бисте приказали коначни резултат као 7%

Аутор Даве Брунс


^