Екцел

Добијте износ са процентом

Get Amount With Percentage

Екцел формула: Добијте износ са процентомОпшта формула | _+_ | Резиме

Ако имате збир и проценат који представља неки износ од укупног износа, можете израчунати износ представљен процентом помоћу једноставне формуле која укупан износ помножи са процентом.

Објашњење

У примеру, ћелија Е6 садржи ову формулу:= total*percent

Да би израчунао износ, Екцел једноставно помножи вредност у ћелији Ц6 (1.120 УСД) процентуалном вредношћу у ћелији Д6 (.625). Резултат је 700 долара, што је 62,5% од 1.200 долара. 
=C6*D6

Имајте на уму да је вредност у ћелији Д6 децимална вредност (у овом случају .625) форматирана са процентом формат броја и нула децималних места. Због тога се .625 приказује као 63%.

Аутор Даве Брунс


^