Екцел

Екцел ИПМТ функција

Excel Ipmt Function

Екцел ИПМТ функцијаРезиме

Функција Екцел ИПМТ може се користити за израчунавање камата датог плаћања зајма у датом периоду плаћања. На пример, можете да користите ИПМТ да бисте добили износ камате за плаћање за први период, последњи период или било који период између.

Сврха Добити камату у датом периоду Повратна вредност Износ камате Синтакса = ИПМТ (стопа, пер, нпер, пв, [фв], [типе]) Аргументи
  • стопа - Каматна стопа по периоду.
  • за - Период исплате камате.
  • нДуе - Укупан број периода плаћања.
  • пв - Садашња вредност или укупна вредност свих уплата сада.
  • фв - [опционално] Готовинско стање које се жели након последње уплате. Подразумевано 0.
  • тип - [опционално] Када доспевају уплате. 0 = крај периода. 1 = почетак периода. Подразумевано је 0.
Верзија Екцел 2003 Напомене о употреби

Напомене:  1. Будите доследни уносима за стопу. На пример, за петогодишњи зајам са 4,5% годишње камате унесите стопу као 4,5% / 12.
  2. Према договору, вредност зајма (пв) уноси се као негативна вредност.


^