Екцел

Екцел ЦУМИПМТ функција

Excel Cumipmt Function

Екцел ЦУМИПМТ функцијаРезиме Екцел ЦУМИПМТ функција је финансијска функција која враћа кумулативне камате плаћене на зајам између почетног и завршног периода. Помоћу ЦУМИПМТ можете израчунати и верификовати укупну камату плаћену на зајам или камате плаћене између било која два периода плаћања. Сврха Добити кумулативну камату плаћену на зајам Повратна вредност Износ камате Синтакса = ЦУМИПМТ (стопа, нпер, пв, период_почетка, крај_периода, врста) Аргументи
  • стопа - Каматна стопа по периоду.
  • нДуе - Укупан број уплата за кредит.
  • пв - Садашња вредност или укупна вредност свих уплата сада.
  • старт_период - Прва уплата у обрачуну.
  • енд_период - Последња уплата у обрачуну.
  • тип - Када доспевају исплате. 0 = крај периода. 1 = почетак периода.
Верзија Екцел 2003 Напомене о употреби
  1. Будите доследни уносима за стопу. На пример, за петогодишњи зајам са 4,5% годишње камате унесите стопу као 4,5% / 12.
  2. Вредност зајма (пв) мора се унети као позитивна вредност.


^