Екцел

Екцел ЦОЛУМН функција

Excel Column Function

Екцел ЦОЛУМН функцијаРезиме

Екцел ЦОЛУМН функција враћа број колоне за референцу. На пример, ЦОЛУМН (Ц5) враћа 3, пошто је Ц трећа колона у табели. Када није наведена референца, ЦОЛУМН враћа број колоне ћелије која садржи формулу.Сврха Добијте број колоне референце. Повратна вредност Број који представља колону. Синтакса = ЦОЛУМН ([референца]) Аргументи
  • референца - [опционално] Референца на ћелију или опсег ћелија.
Верзија Екцел 2003 Напомене о употреби

Користите референцу да бисте добили број колоне референце.

  • Референце може бити адреса једне ћелије или опсег ћелија.
  • Референце је опционална и подразумевано ће бити постављена у ћелију у којој постоји функција ЦОЛУМН.
  • Референце не може укључивати више референци или адреса.


^