Екцел

Основна формула за праћење посећености

Basic Attendance Tracking Formula

Екцел формула: Основна формула за праћење посећеностиОпшта формула | _+_ | Резиме

Један од начина за праћење посећености је једноставне формуле засноване на функцији ЦОУНТИФ. У приказаном примеру, формула у М5 је:= COUNTIF (range,'x')
Објашњење

Ова формула једноставно користи ЦОУНТИФ са критеријумом 'к' (не наводнике) за бројање к у сваком реду, где 'к' представља 'присутно', а празна ћелија представља 'одсутан':

 
= COUNTIF (C5:L5,'x')

Бројећи одсутне дане, радни лист поново користи ЦОУНТИФ, конфигурисан за бројање празних ћелија:

 
= COUNTIF (C5:L5,'x') // count present
Аутор Даве Брунс


^