Екцел

Додајте месеце датуму

Add Months Date

Екцел формула: Додајте месеце датумуОпшта формула | _+_ | Резиме

Да бисте датуму додали одређени број година, можете користити функцију ЕДАТЕ.

У приказаном примеру, формула у Д5 је:

= EDATE (date,months)
Објашњење

Функција ЕДАТЕ је потпуно аутоматска. Једноставно наведите важећи датум и број месеци, а ЕДАТЕ ће вратити нови датум. Да бисте од датума одузели месеце, наведите негативну вредност.

Додавање година

Да бисте се кретали унапред и уназад у годинама од одређеног датума, можете помножити са 12 унутар ЕДАТЕ -а овако:

 
= EDATE (B5,C5)
Аутор Даве Брунс


^